گروه صنعتی بافالو - companiesbuffalo - مظنه
گروه صنعتی بافالو-companiesbuffalo-مظنه

گروه صنعتی بافالو

گروه صنعتی بوفالو تولیدکننده دستگاه های ساختمانی

اطلاعات کسب‌و‌کار

bag-2-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehاندازه کسب و کار: خرده و عمده

discovery-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehمحدوده فعالیت: کل کشور

map-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehالبرز / کرج

location-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehکرج . مهرشهر. بلوار ارم خیابان 6 شرقی

mobile-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazaneh09368099707

truck-fast-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehدارم

mazzaneh.ir