هلدینگ فرتاک و نیلوفر - fartakandnilufar - مظنه
هلدینگ فرتاک و نیلوفر-fartakandnilufar-مظنه

هلدینگ فرتاک و نیلوفر

فروش و عرضه تجهیزات پزشکی

اطلاعات کسب‌و‌کار

bag-2-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehاندازه کسب و کار: خرده و عمده

discovery-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehمحدوده فعالیت: کل کشور

map-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehفارس / شیراز

location-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehسی متری سینما سعدی ابتدای ذوالانوار شرقی

mobile-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazaneh09171386524

truck-fast-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehدارم

mazzaneh.ir