فروشگاه گیس بافت - gisbaft - مظنه
فروشگاه گیس بافت-gisbaft-مظنه

فروشگاه گیس بافت

فروش هنرهای دستی مخصوصا مکرومه بافی

اطلاعات کسب‌و‌کار

bag-2-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehاندازه کسب و کار: خرده و عمده

discovery-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehمحدوده فعالیت: کل کشور

map-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehفارس / شیراز

location-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehشهرک میانرود

mobile-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazaneh09333993549

truck-fast-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazanehدارم

mazzaneh.ir