جالیوانی اویزی


  توضیحات:

  جالیوانی اویزی ضخیم تولید شده با مفتول ضخیم وابکاری مرغوب


  discovery-gray-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazaneh

  کل کشور


  قیمت:

  45,000 تومان