تاپ شلوارک


    توضیحات:

    تاپ شلوارک ها هم در سه سایز سایز یک ۳۸ تا ۴۰ سایز دو۴۲تا ۴۴ سایز سه۴۶ تا ۴۸ دارای بند تنظیم قد تاپ ۵۵ تا ۶۰ قد شلوارک ۴۵ تا ۵۰


    discovery-gray-مظنه-mazznaeh-maznze-مزنه-mazaneh

    کل کشور